Grupul familiilor tinere

Grupul familiilor tinere are scopul de a contribui la unitatea şi creşterea bisericii prin încurajare, părtăşie, creştere spirituală, rugăciune, suport spiritual sau material şi studiu biblic, acestea realizându-se într-un grup restrâns de membri care urmăresc acelaşi scop.